எங்களிடம் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகள், வீட்டுமனைகள் விற்பனைக்கு உள்ளது. குறைந்த முதலீட்டில் வீடுகள் வீட்டுமனைகள் கிடைக்கும். நீங்கள் வாங்கும் வீடுகள் மற்றும் வீட்டுமனைகளுக்கு கடன் வசதி செய்துதரப்படுகிறது (HOME LOAN) COMMERCIAL வீடுகள், FLATகள் வாடகைக்கும்/ஒத்திக்கும் கிடைக்கும். உங்களிடம் வீடுகள் வீட்டு மனைகள், விற்பனைக்கு, வாடகைக்கு/ஒத்திகைக்கு இருந்தால் உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். Name : Bommi Karthik Email : kdkarthik2011@gmail.com Contact : +91 9171512100, 9942223985, 7904323187

Contact Us

Send An Enquiry

250 more characters available.


Contact Info

 • Bommi Real Estate
  #3183, Thiru Nagar Colony,
  #3rd Street South Manojipatti,
  Medical College (POST),
  Thanjavur - 613 004.
  Tamilnadu, South India.
 • +91 9171512100, 9942223985, 7904323187